بریتانیا قصد دارد از تعهد 14.7 میلیارد دلاری اقلیمی چشم پوشی کند

گاردین فاش می‌کند که دولت در حال طراحی برنامه‌هایی برای کنار گذاشتن تعهد 14.7 میلیارد دلاری بودجه بریتانیا برای آب و هوا و طبیعت است، در حالی که نخست‌وزیر متهم به خیانت به جمعیت‌های آسیب‌پذیر در برابر گرمایش جهانی است. از گزارش: این افشاگری خشم وزرای سابق و نمایندگان کشورهای آسیب پذیر را برانگیخت و ریشی سوناک را به دادن وعده های دروغین متهم کردند. یک یادداشت کوتاه به وزرا، که به وزارت خارجه داده شده و توسط گاردین دیده شده است، دلایلی را برای کنار گذاشتن مشارکت بریتانیا در انجام تعهدات جهانی 100 میلیارد دلاری در سال به کشورهای در حال توسعه بیان می کند.

در این بیانیه آمده است: «تعهد ما برای دوبرابر کردن منابع مالی بین‌المللی آب و هوا به 14.7 میلیارد دلار در سال 2019 انجام شد، زمانی که هنوز در 0.7 (درصد تولید ناخالص داخلی صرف شده برای کمک‌های بین‌المللی) و قبل از کووید بودیم.» این سازمان می افزاید که تحقق آن در موعد مقرر، به دلیل فشارهای جدید، از جمله کمک به اوکراین که در بودجه کمک گنجانده شده است، “چالش بزرگی” خواهد بود. برای دستیابی به هدف 14.7 میلیارد دلاری تا سال 2026، مقامات دولتی محاسبه کرده اند که باید 83 درصد از بودجه رسمی کمک توسعه وزارت خارجه را صرف صندوق بین المللی آب و هوا کند. کارمندان دولت در سند فاش شده گفتند که این “جا را برای سایر تعهدات مانند تعهدات بشردوستانه و زنان و دختران کم می کند.”

#بریتانیا #قصد #دارد #از #تعهد #میلیارد #دلاری #اقلیمی #چشم #پوشی #کند