ChatGPT OpenAI تحت بررسی FTC است

طبق نامه ای که آژانس به این شرکت ارسال کرده، کمیسیون تجارت فدرال در حال بررسی است که آیا سیستم هوش مصنوعی ChatGPT به افراد با انتشار اطلاعات نادرست در مورد آنها آسیب رسانده است یا خیر. WSJ: این نامه که قبلاً توسط واشنگتن پست گزارش شده و توسط یک فرد آشنا با موضوع تأیید شده است، همچنین سؤالات مفصلی در مورد عملکردهای امنیت داده این شرکت مطرح کرده است و به یک حادثه در سال 2020 اشاره می کند که در آن شرکت باگی را فاش کرد که به کاربران اجازه می داد اطلاعات مربوط به سایرین را ببینند. چت های کاربران و برخی اطلاعات مربوط به پرداخت.

#ChatGPT #OpenAI #تحت #بررسی #FTC #است