رشته های زیادی در حال اجرا هستند تد لاسو. این یک داستان ماهی بیرون از آب، داستان خانواده پیدا شده، و یک نمایش در مورد فوتبال است. این می تواند هم یک کمدی بسیار خنده دار و هم یک درام دلخراش...