پونا، هند، 29 ژوئن 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — طبق آخرین مطالعه ما در مورد “بازار خدمات شبکه مدیریت شده پیش‌بینی تا سال 2030 – تأثیر کووید-19 و تحلیل جهانی – بر اساس نوع، استقرار، اندازه سازمان، عمودی استفاده نهایی و جغرافیا،...